top of page

Team

Dedikasjon, Ekspertise og Lidenskap

Teamet er bygd opp av ildsjelar som har stor lidenskap for veteranbilane. 
Alle har egne ferdigheitar og eigenskapar som gjer oss til det gode og solide teamet me er.
Saman gir me liv til bilane.

bottom of page